Book cover

Nullutslippsgravemaskin. Læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner

Prosjektet “Zero Emission Digger” (ZED) har som hovedmål å realisere prototyper for to utslipps­frie 17,5 tonns beltegravemaskiner tilpasset bruk på byggeplasser.


Forfattere: Marianne Kjendseth Wiik, Nils-Olav Haukaas, Jan Ivar Ibsen, Randi Lekanger, Romeo Thomassen, Dominique Sellier, Odd Olaf Schei, Jon Are Suul

Sider: 56 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-536-1668-1

Denne rapporten presenterer det tekniske, organisatoriske, miljømessige og økonomiske lærings­utbyttet fra elektrifisering av anleggsmaskiner, og samler direkte erfaringer fra ulike aktørers ut­prøving av de elektriske pilot­gravemaskinene på diverse byggeplasser i Norge. 
Siden prosjektet startet i 2018 har det vært mulig å innhente informasjon fra flere maskiner og flere brukersituasjoner enn opprinnelig planlagt. Prosjektet ZED har bidratt med informasjon til mange offentlige og private prosjekter, rapporter og kunnskapsgrunnlag, inklusive Klimakur 2030.