Book cover

Sementbasert berginjeksjon. Sluttrapport fra prosjektet TIGHT

Ved tunnelbygging i urbane strøk eller andre steder med strenge krav til vannkontroll er berginjeksjon første linje av forsvar. Norge har vært en global pådriver for utvikling og bruk av berginjeksjon. Berginjeksjon i Norge er i stor grad basert på empiriske erfaringer opparbeidet gjennom mange år. Erfaringsgrunnlaget er en solid basis for utførelse av berginjeksjon, men det er et behov for vitenskapelig basert kompetanse som kan bidra til optimalisering av injeksjonsarbeidene.


Forfattere: Eivind Grøv, Helene Strømsvik, Martin Hovda Haugsand

Sider: 112 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-536-1659-9

Denne sluttrapporten er utarbeidet av SINTEF Community på vegne av forsk­ningsprosjektet TIGHT (True Improvement in Grouting High pressure Technology for tunneling). Den er basert på artikler, rapporter og presentasjoner utarbeidet av de enkelte arbeidsgruppene gjennom prosjektperioden, samt ett ph.d.­arbeid ved NTNU finansiert av prosjektet. Seks MSc-­oppgaver er også skrevet i forbindelse med prosjektet.
Rapporten skal gi nye impulser og ny viten, og forhåpentligvis vil den medvirke til teknologiutvikling hos de selskapene som har deltatt i TIGHT. Vårt håp er at resultatene fra TIGHT­prosjektet skal bidra til en forutsigbar og mer tids-­ og kostnadseffektiv arbeidsoperasjon, samtidig som den gir tunneler som er tette nok for formålet.
TIGHT har vært et KPN (Kompetanseprosjekt for Næringslivet) under programmet som Norges Forskningsråd har kalt BIA (Brukerstyrt Innovasjonsarena).