Book cover

Beregningsunderlag for støy fra ventilasjonsanlegg


Forfattere: Anders Homb

Sider: 37 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-536-1661-2

Dette notatet sammenstiller beregningsunderlag for støy fra ventilasjonsanlegg, det vil si beregninger av nivåer fra alle aktuelle kilder i systemet og hvilken demping de ulike komponentene gir. Samlet sett er det et stort antall komponenter som kan eller bør beregnes eller kontrolleres - både komponenter som genererer og komponenter som demper støy. Notatet gir formelunderlag for slike beregninger. Videre er det tatt med en del beregningseksempler.

Målgruppa er prosjekterende fag RIV og RIA, teknisk personell som drifter og utbedrer anlegg, samt produsenter og forhandlere av ventilasjonsteknisk utstyr.

Notatet kan med fordel leses i sammenheng med Byggforskserien 552.306 Støy fra ventilasjonsanlegg.