Book cover

Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser - erfaringer fra norske kommuner

Bosetting av personer med samtidig rus- og psykiske lidelser er en stor utfordring for mange kommuner. Denne rapporten oppsummerer en erfaringsutveksling mellom fire kommuner som skal etablere eller videreutvikle sitt botilbud.


Forfattere: Solvår Wågø, Karin Høyland, Lars Arne Bø

Sider: 42 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-536-1656-8

Vi har samarbeidet med fire kommuner (Ålesund, Steinkjer, Verdal og Levanger) og bistått dem i prosessen med å etablere eller videreutvikle botilbud for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Erfaringene som oppsummeres i rapporten er delt gjennom en rekke samlinger og workshops, der også andre kommuner og etater har bidratt med innspill. Rapporten konkluderer med en liste med anbefalinger som kommuner bør ta hensyn til når de skal planlegge boliger for personer med sammensatte lidelser.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Husbanken og er en videreføring av rapporten Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser (2019).