Book cover

Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy


Forfattere: Gema Raspati, Stian Bruaset, Edvard Sivertsen, Per Møller-Pedersen, Jon Røstum

Sider: 44 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-536-1648-3