Book cover

Universell utforming av trygge og sklisikre utearealer

Økt kunnskap om sklisikkerhet forebygger fall og skaper trygge og inkluderende utearealer.


Forfattere: Karine Denizou, Jonny Nersveen, Bjørn Ludvigsen

Sider: 62 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-536-1647-6

Denne rapporten sammenfatter en casestudie av tre uteanlegg i Oslo kommune. Målet har vært å undersøke løsninger for sklisikkerhet i offentlige utearealer og håndtering av sklisikkerhet i lys av universell utforming.
Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Community og NTNU Gjøvik.