Book cover

Forundersøkelser og bruk av kortreist stein. En geologisk veileder

Denne veilederen er utarbeidet for å hjelpe planleggere i infrastrukturprosjekter med å utnytte overskuddsmasser bedre.


Forfattere: Kari Aslaksen Aasly, Annina Margreth, Eyolf Erichsen, Torun Rise, Lisbeth-Ingrid Alnæs

Sider: 27 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2019

ISBN: 978-82-536-1645-2

Overskuddsmasser fra infrastrukturprosjekter transporteres gjerne bort og brukes til fyllinger eller dumpes. Bedre utnyttelse av disse lokale massene vil redusere avfall og i tillegg redusere transporten av nye masser til anleggsstedet. Slik sparer man både penger, miljø og ressurser.

Veilederen gir råd om hvilke geologiske og materialtekniske forundersøkelser som bør gjøres i de ulike planfasene av et utbyggingsprosjekt. Den gir også en kort oversikt over bergarter i Norge og deres egnethet til bruk som byggeråstoff.
 
Veilederen er utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og SINTEF som en del av prosjektet Kortreist stein