Book cover

Nye nettsider for klimaservice - etablering og brukerevaluering


Forfattere: Åshild L. Hauge, Ellinor Moe, Christoffer Venås, Cecilie Flyen, Maria Kollberg Thomassen

Sider: 48 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2019

ISBN: 978-82-536-1641-4