Book cover

ZEN living labs - definition, ideas, and examples

Definition, ideas, and examples


Forfattere: Ruth Woods, Daniela Baer, Thomas Berker, Lars Arne Bø

Sider: 42

Utgivelsesår: 2019

ISBN: 978-82-536-1631-5

Rapporten presenterer ZEN-definisjonen av hva en living lab er, og hvordan den kan brukes i et ZEN-pilotområde. Rapporten gir også innsikt i brukermedvirkningsprosesser som allerede har funnet sted innenfor ZEN-pilotområder og presenterer eksempler på living labs som har inspirert ZEN-bruk av laboratoriekonseptet.