Book cover

Consequences of local energy supply in Norway

A case study on the ZEN pilot project Campus Evenstad


Forfattere: Stian Backe, Åse Lekang Sørensen, Dimitri Pinel, John Clauss, Carine Lausselet, Ruth Woods

Sider: 50

Utgivelsesår: 2019

ISBN: 978-82-536-1630-8

Denne rapporten vurderer Campus Evenstad på veien mot ZEN.
Hensikten er å vurdere hvilke tiltak som er relevante for å realisere energimål knyttet til ZEN, og rapporten skal gi en forståelse for potensial, konsekvens, verdi og status knyttet til ulike tiltak relatert til drift og investeringer i energisystemet på Campus Evenstad.
 
Vi trekker blant annet frem konsekvenser av ulik grad av selvforsynt fornybar energi.
 
Fire faktorer vurderes for energisystemet:
  1. Verdiskaping og regulatorisk rammeverk
  2. fremtidige investeringer
  3. driftsoptimalisering og styringssystemer
  4. utslippsreduksjoner