Book cover

Sirkulær økonomi

En håndbok


Forfattere: Walter R. Stahel

Sider: 69

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-14-06353-0

Sirkulær økonomi handler om å utnytte våre ressurser best mulig, for å sørge for bærekraft og verdiskapning på både kort og lang sikt. Dette kan skje på flere måter – både gjennom ombruk, refabrikkering, gjenvinning og redusert forbruk.  
Denne boka handler om hvilke muligheter som finnes i en sirkulær økonomi. De vil oppstå på mange områder, men det er opp til oss å gripe dem, både som enkeltpersoner, produsenter og politikere. 
 
Boka er oversatt av Elin Mansfield (Comprendo Language Services) i samarbeid med Kyrre Sundseth, Vibeke Nørstebø og Sigrid Damman (SINTEF).