Book cover

Energianalyse for bygningsmassen i Oslo. Scenarioanalyse av energibruk og klimagassutslipp 2009–2040


Forfattere: Nina Holck Sandberg, Jan Sandstad Næss, Inger Andresen, Helge Brattebø

Sider: 34 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2019

ISBN: 978-82-536-1619-3