Book cover

Utvikling av pilotprosjekt i Steinkjer kommune: Historier om «det gamle NRK bygget på Lø» og evaluering av prosessen


Forfattere: Ruth Woods, Inger Andresen, Christofer Skaar, Thomas Berker

Sider: 32 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2019

ISBN: 978-82-536-1627-8