Book cover

Tverrfaglig evaluering av Kampen Omsorg+

Denne rapporten formidler resultater fra en tverrfaglig evaluering av bo- og tjenestetilbudet Kampen Omsorg+ i Oslo. Tilbudet ble etablert i 2012 og er et tilrettelagt botilbud for eldre som har behov for hjelp i hverdagen, men som kan bo i egen bolig. Kampen Omsorg+ drives av Kirkens Bymisjon etter avtale med Oslo kommune.


Forfattere: Karin Høyland, Lisbeth Grut, Hilde Thygesen

Sider: 57 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2019

ISBN: 978-82-536-1626-1

 
Evalueringen er gjennomført av et forskerteam med spisskompetanse innen omsorgs-tjenester, bygg og teknologi, og baserer seg på intervjuer og observasjoner som ble gjort i 2017.
Evalueringen viser at ansatte, beboere og besøkende i stor grad trives. Grunnleggende kvaliteter ved tilbudet er trygghet for beboerne, lett tilgjengelig hjelp ved behov og mulighet for deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter. Byggets plassering, samarbeidet med lokal-miljøet og ikke minst husvertenes og kulturmedarbeiderens rolle har avgjørende betydning. Forventningene til velferdsteknologien har ikke i samme grad innfridd. En stadig utfordring er å sørge for en beboersammensetning der tilstrekkelig mange beboere har ressurser til å bidra til det sosiale fellesskapet.
Rapporten er initiert av Kirkens Bymisjon og finansiert av Husbanken.