Book cover

Miljøvurdering ved oppgradering av verneverdig bebyggelse

Kan EPD (Miljødeklarasjon av bygningsmaterialer, bygningskomponenter og bygningsdeler) egne seg til bærekraftig oppgradering av verneverdige og fredete bygninger?


Forfattere: Cecilie Flyen, Anne-Cathrine Flyen, Selamawit Mamo Fufa

Sider: 31 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2019

ISBN: 978-82-536-1616-2

Blant konklusjonene i denne rapporten er:

EPD kan fungere godt som grunnlag for å velge produkter med minst mulig utslipp ved restaurering og oppgradering av verneverdig bebyggelse.

Ved å bruke EPD er det mulig å etablere et standardisert grunnlag for bærekraftig oppgradering av verneverdige og fredete bygninger.

Rapporten springer ut av prosjektet MIL-ORG (Miljøvennlig Oppgradering og Rehabilitering av Gamle og verneverdige bygninger), finansiert av Riksantikvaren.