Book cover

Nye kriterier for Husbankens grunnlån

Merkostnader og betalingsvilje for livsløpsboliger


Forfattere: Karine Denizou, Christoffer Venås, Jon Christophersen, Michael Klinski

Sider: 59

Utgivelsesår: 2019

ISBN: 978-82-536-1625-4

Denne rapporten undersøker foreslåtte nye kriterier for Husbankens grunnlån, og vurderer merkostnader og markedets betalingsvilje for følgende kvaliteter: grunnkvaliteter (tilleggsplass i parsengsrom, baderom med plass til vaskemaskin og 3 m2 innvendig bod), smarthus- og velferdsteknologi, fellesfunksjoner med universell utforming, dagslys og orientering, samt gode og trygge utearealer.