Book cover

Utskiftbarhet av rør-i-rør-systemer

Resultater og råd basert på laboratorietesting


Forfattere: Karolina Stråby, Lars-Erik Fiskum, Bjørn-Roar Krog

Sider: 37 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2019

ISBN: 82-536-1620-9

Denne rapporten sammenfatter resultatene fra laboratorietesting av utskiftbarhet for rør-i-rør-systemer.. Noen momenter er:
  • Utskiftbarhet er like mye resultat av prosjektering som av montering.
  • Blant komponentene er veggboksen det mest kritiske punktet. Boksen må ha en utforming som sikrer at innerrøret kan trekkes ut.
  • Bedre klaring mellom varerør og innerrør anbefales for enkelte leverandører.
  • Dimensjonsforhold mellom innerrør og varerør har betydning for utskiftbarheten.