Book cover

Bokvalitet og verdighet - en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser

Det er stor usikkerhet rundt hva som er de beste boligløsningene for personer som sliter med rus- og psykiske lidelser. I denne rapporten evaluerer vi hvordan egen bolig, bokvalitet og lokalisering påvirker beboerne og deres livssituasjon.


Forfattere: Solvår Wågø, Karin Høyland, Lars Arne Bø

Sider: 48 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2019

ISBN: 978-82-536-1615-5

Vi har samarbeidet med to kommuner og undersøkt deres botilbud for personer med rus- og psykiatrirelaterte lidelser: • Småhusprosjektet i Trondheim og ROP boligtilbudet på Heimdal • Robuste boliger på Melhus og Lundamo, Idrettsveien bofellesskap og mobilt minihus på hjul Vår viktigste kilde til informasjon har vært intervjuer og besøk hos beboerne, men vi har også intervjuet kommunenes bo- og tjenesteapparat, politi og brannvesen, naboer og pårørende. Sluttbrukernes perspektiv har hatt hovedfokus og første prioritet. Rapporten beskriver funn og designprinsipper som kan være veiledende for kommuner som skal planlegge boliger for beboere med rus- og psykiske lidelser.