Book cover

Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen


Forfattere: Edvard Sivertsen, Kristin Elvebakk, Tore Kvande, Berit Time

Sider: 22 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2019

ISBN: 978-82-536-1610-0

Kristin Elvebakk

Kristin Elvebakk er seniorrådgiver i SINTEF Community.