Book cover

Gjenreisingshus i nord

Gjenreisingshusene i Nord-Troms og Finnmark er det fysiske resultatet av myndighetenes og den enkelte innbyggers felles anstrengelse for å få landsdelen på fote igjen etter 2. verdenskrig. Gjenreisingen er også en presentasjon av nye ideer innen planlegging og arkitektur: Husenes enkle formspråk og fargebruk er formet for nordnorsk klima og landskap - de er i tråd med sosialdemokratiske verdier, men i en tradisjon beslektet med funksjonalismen.


Forfattere: Solvår Wågø, Anne G. Lien, Kristian Stenerud Skeie

Sider: 97 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2018

ISBN: 978-82-536-1606-3

I denne mulighetsstudien har vi undersøkt hvordan det å ta vare på gjenreisingsarkitekturen i Nord-Troms og Finnmark kan kombineres med oppgradering til dagens nivå for energieffektivitet og brukskvalitet. Studien presenterer løsninger og eksempler som kan gi merverdi for dagens og morgendagens husholdninger gjennom bedre bokvalitet, økt komfort, økt tilgjengelighet og redusert energibruk, og hvordan dette kan gjøres uten å forringe Gjenreisingshusenes karakter og kulturhistoriske verdi. Vi håper at studien vil inspirere lokal byggenæring og huseiere i nord til å utvikle gode løsninger når gjenreisingsbebyggelsen skal oppgraderes, og at den være en støtte for kommuner og kulturvernmyndigheter som skal gi råd om oppgradering.