Book cover

Beregningsverktøy for bærekraftig by- og regionsutvikling

Identifisering av behov


Forfattere: Christoffer Venås, Sofie Mellegård

Sider: 24 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2018

ISBN: 978-82-536-1602-5

Dette notatet presenterer funn fra grunnleggende kvalitative undersøkelser om hvordan man bør utforme og utvikle et beslutningsverktøy for bærekraftig by- og regionsutvikling. Notatet er et viktig grunnlag for videre utvikling av verktøyet i forskningsprosjektet "Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns" (EE Settlement). Prosjektet skal skaffe grunnlagsdata om bundet energi, klimagassutslipp og kostnader knyttet til ulike bygningstyper og bosettingsstrukturer. Prosjektet EE Settlement finansieres av Norges forskningsråd innen BYFORSK-programmet.