Book cover

30 tonns utslippsfri gravemaskin

Teknologistatus, kartlegging og erfaringer


Forfattere: Marianne Kjendseth Wiik, Jon Are Suul, Sofie Mellegård, Kamal Azrague, Kyrre Sundseth, Anders Ødegård, Nils-Olav Haukaas, Jan Ivar Ibsen, Randi Lekanger, Christina Iannsen

Sider: 64 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2018

ISBN: 978-82-536-1603-2

Prosjektet "Zero Emission Digger" (ZED) har som hovedmål å realisere en 30 tonns beltegravemaskin. Hensikten er å utvikle en utslippsfri maskin - fra å være et konseptdesign til å bli et kommersielt markedsledende produkt innen miljø- og klimavennlige anleggsmaskiner. Denne underlagsrapporten beskriver kort konstruksjon, virkemåte og forventet lastprofil for en tradisjonell 30 tonns gravemaskin. Videre gis det en oversikt over tilgjengelige, relevante nullutslippsteknologier og systemer for nullutslippsdrift av kjøretøyer og maskiner generelt. Rapporten gir en bredere oversikt over teknologistatus for miljøvennlige anleggsmaskiner basert på direkte elektrisk drift eller batteridrift, samt en gjennomgang av pågående utvikling av batteri- og hydrogenteknologi.