Book cover

Fukt i kompakte tak.

Resultater fra en feltundersøkelse i to faser.


Forfattere: Knut Noreng

Sider: 32 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2005

ISBN: 82-536-0889-6

I denne rapporten er det redegjort for både fase 1 og fase 2 fra en totrinns feltundersøkelse av flate kompakte tak, med resultater fra observasjoner, målinger, prøvetaking og analyser. Hensikten med undersøkelsene har vært å kartlegge omfanget av fukt i kompakte tak, hvordan tak med fukt oppfører seg over tid, om de tørker ut av seg selv eller om vedvarende fukt skaper problemer som kondensdrypp, korrosjon, redusert isolasjonsevne eller muggsopp og råtesopp.