Book cover

Søknad om tiltak ved energioppgradering av småhus

Hva er praksis i Trondheim, Bergen og Oslo kommune ved energitiltak i tette boligområder


Forfattere: Lars Arne Bø, Anne G. Lien

Sider: 16

Utgivelsesår: 2018

ISBN: 978-82-536-1592-9

Notatet er utarbeidet med støtte fra Husbanken.