Book cover

Utslippsfrie byggeplasser - State of the art

Veileder for innovative anskaffelsesprosesser


Forfattere: Selamawit Mamo Fufa, Sofie Mellegård, Marianne Kjendseth Wiik, Cecilie Flyen, Geir Hasle, Lukas Bach, Pablo Gonzalez, Erlend Salberg Løe, Flemming Idsøe

Sider: 72

Utgivelsesår: 2018

ISBN: 978-82-536-1589-9

I denne rapporten identifiseres drivere, barrierer, muligheter og utfordringer knyttet til dagens anskaffelsespraksis når ambisjonen er fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Ulike tiltak for reduksjon av utslipp diskuteres med utgangspunkt i prosesser, optimering, energibruk og livssyklusanalyser – både tiltak som allerede er på plass og tiltak som enkelt kan implementeres.
 
Videre gis det forslag til hvordan Oslo kommune kan stille bedre krav til fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Rapporten bygger på en litteraturgjennomgang, erfaringer fra casestudien “Lia barnehage” og analyser av eksisterende kunnskap om fossil- og utslippsfrie byggeplasser.