Book cover

Kunnskapsoversikt. Universell utforming og tilgjengelighet


Forfattere: Siri Nørve, Jon Christophersen, Karine Denizou, Dag Fjeld Edvardsen, Cecilie Flyen

Sider: 107

Utgivelsesår: 2005

ISBN: 82-536-0891-8