Book cover

Klimafotspor fra byggematerialer ved ambisiøs oppgradering av boligblokker

En stor mengde av boligblokkene fra 1980- og 1990-tallet vil snart trenge rehabilitering.


Forfattere: Christofer Skaar, Kristin Elvebakk, Kristian Stenerud Skeie

Sider: 36 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2018

ISBN: 978-82-536-1573-8

Hvilke framgangsmåter og metoder bør vi velge for at oppgraderingen skal bli mest mulig klimavennlig? Ut fra analyse av tre caser konkluderer denne rapporten med at energiambisiøs oppgradering gir gode sjanser for å redusere CO2-utslippet fra disse bygningene i framtiden. Å ikke benytte anledningen ved nært forestående oppgradering vil bety å skyve muligheten fra seg for 30–40 år framover i tid. Basert på resultatene i prosjektet anbefaler rapporten en framgangsmåte for oppgraderingsprosessen og en framgangsmåte for beregning og oppfølging av klimafotsporet.

Kristin Elvebakk

Kristin Elvebakk er seniorrådgiver i SINTEF Community.