Book cover

Ombygging til blågrønne og blågrå tak. Problemstillinger og sjekklister


Forfattere: Kristin Elvebakk, Berit Time, Petter Martin Skjeldrum, Tore Kvande

Sider: 24 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2018

ISBN: 978-82-536-1583-7

Kristin Elvebakk

Kristin Elvebakk er seniorrådgiver i SINTEF Community.