Book cover

Nettverk for å lære klimatilpasning. Hvorfor og hvordan?


Forfattere: Åshild L. Hauge, Gro Sandkjær Hanssen, Cecilie Flyen, Ellen-Birgitte Strømø

Sider: 46 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2018

ISBN: 978-82-536-1582-0