Book cover

Inkluderende nabolag?

Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim


Forfattere: Solvår Wågø, Karin Høyland

Sider: 44 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2018

ISBN: 978-82-536-1574-5

Bolig og integrering er sentrale elementer i utvikling av inkluderende byer og nabolag. Likevel er det slik at mange botilbud for personer med behov for tilrettelegging og sentre med omsorgstilbud samlet på ett sted kan føre til at kun noen få oppfatter et område som attraktivt.
I denne rapporten presenterer vi resultater fra en undersøkelse om synergier mellom ulike bo- og omsorgstilbud i en bydel i Trondheim: hvordan samspillet kan bli enda bedre og hvordan helse- og velferdssentre kan bli gode møteplasser og fungere som sosiale nav i et nabolag. 
Prosjektet er utført i samarbeid med Trondheim kommune og er finansiert av Husbanken.