Book cover

Rehabilitering av borettslag til nesten nullenerginivå

En mulighetsstudie for Boligbyggelaget TOBB


Forfattere: Kristian Stenerud Skeie, Anne G. Lien

Sider: 53 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2018

ISBN: 978-82-536-1573-8

Hvilket potensial kan boligbyggelag ha for oppgradering av bygningene til nesten nullenerginivå (nZEB) fram mot 2030? Hvilke tiltak er nødvendige, og lønner det seg i et klimaperspektiv? Vestlia borettslag bygd på 70-tallet i Trondheim er brukt som case. Oppgradering til et enkelt og et ambisiøst nivå (nZEB-nivå) er beskrevet. Både energibruk og klimafotspor er beregnet. Rapporten viser at i et 60-årsperspektiv har nZEB-oppgraderingen langt mindre klimafotspor enn den enkle oppgraderingen fordi energibesparelsen gir en større klimagevinst enn klimafotsporet av oppgraderingen.