Book cover

ZEB pilot house Larvik. As Build Report


Forfattere: Åse Lekang Sørensen, Inger Andresen, Torhildur Kristjansdottir, Harald Amundsen, Kristian Edwards

Sider: 107 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2017

ISBN: 978-82-536-1552-3