Book cover

Ettermontering av heis i boligselskaper

Veileder med eksempler


Forfattere: Karine Denizou, Sofie Mellegård

Sider: 52 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2018

ISBN: 978-82-536-1564-6

Eksemplene presenteres med beskrivelse av konseptet, erfaringer fra byggeprosessen og samt en vurdering av visuell kvalitet og brukskvalitet. De illustreres med bilder. Sentrale temaer for ettermontering av heis knyttes til funn i prosjektet og presenteres som veiledning.

 • FORORD
 • INNLEDNING
  • MÅL
  • MÅLGRUPPE
  • AVGRENSNING
  • METODE
 • DEL 1 KRAV OG VIRKEMIDLER
  • 1.1 REGELVERK
  • 1.2 DISPENSASJON OG UNNTAK
  • 1.3 VIRKEMIDLER
 • DEL 2 EKSEMPLER - FIRE KONSEPTER
  • 2.1 HEIS I GÅRDSROM, OSLO
   • BYGGEPROSESSEN
   • VISUELT UTTRYKK
   • BRUKSKVALITET
  • 2.2 HEIS TIL SVALGANG, SANDSLI BORETTSLAG, BERGEN
   • BYGGEPROSESSEN
   • VISUELT UTTRYKK
   • BRUKSKVALITET
  • 2.3 "ÅRDAL-MODELLEN"- HEIS OG TRAPP I TILBYGG
   • BYGGEPROSESSEN
   • VISUELT UTTRYKK
   • BRUKSKVALITET
  • 2.4 HEIS I TILBYGG, LARVIK
   • BYGGEPROSESSEN
   • VISUELT UTTRYKK
   • BRUKSKVALITET
 • DEL 3. TYPOLOGI
  • 3.1 KJENTE HOVEDTYPER
  • 3.2 NYE TYPER
 • DEL 4. SENTRALE TEMAER
  • 4.1 BYGGEPROSESSEN
   • BEGREP
   • TIDLIGFASE - IDÉ - KARTLEGGING AV BEHOVENE/DEFINISJON AV PROSJEKTET
   • KOMMUNALE PROSESSER
   • VALG AV GJENNOMFØRINGSMODELL
   • DRIFTSFASE
   • ROLLER
  • 4.2 VISUELL KVALITET
  • 4.3 BRUKSKVALITET
  • 4.4 KOSTNADSEFFEKTIVE LØSNINGER
 • LITTERATUR