Book cover

Naturlig klimatiserte kontorbygg

Et alternativ til "aktive" avanserte tekniske systemer kan være naturlig klimatisering. Det innebærer å utnytte fysiske prinsipper og naturlige drivkrefter for å klimatisere bygningen.


Forfattere: Michael Gruner, Kristian Stenerud Skeie, Inger Andresen

Sider: 41 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2017

ISBN: 978-82-536-1542-4

Et fullt klimatisert bygg er her kalt et nullkonsept. Konseptet er implementert i det østerrikske kontorbygget 2226. I denne rapporten har vi analysert konseptet gjennom å beskrive utforming og utføre inneklimasimlueringer både for østerriksk og norsk klima.