Book cover

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder

Hvorfor så få beboerkjøp? Kartlegging av forkjøpsretten i Oslo fra 1.1.2004 til 30.4.2005


Forfattere: Ingar Brattbakk

Sider: 52

Utgivelsesår: 2005

ISBN: 82-536-0894-2

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har Byggforsk gjennomført denne kartleggingen av hvorfor Oslo kommune det siste halvannet året relativt sjelden har benyttet den kommunale forkjøpsretten til private leiegårder, på vegne av beboerne. Utredningen skal være et bidrag til departementets arbeid med gjennomgang av leiegårdsloven.