Book cover

Anvisning S3

Dimensjonering av murte overdekninger (bjelker)


Forfattere: John Christian Forester

Sider: 32 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2002

ISBN:

Murkatalogen
Ansvarlig for revisjonen har vært sivilingeniør John Christian Forester, Mur-Sentret.
Alle tegninger er utarbeidet av Mur-Sentret