Book cover

Anvisning S2

Dimensjonering av uarmerte murvegger påkjent av vertikal belastning


Forfattere: Geir Wold-Hansen

Sider: 48 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2005

ISBN:

Murkatalogen 
Ansvarlig for revisjonen har vært sivilingeniør Geir Wold-Hansen, Mur-Sentret