Book cover

Anvisning S1-1

Dimensjonering av murvegger påkjent av horisontal last Del 1 Teorigrunnlag


Forfattere: Tharcisse Baricako

Sider: 50 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2006

ISBN:

Murkatalogen
Ansvarlig for revisjonen har vært Dr.ing. Tharcisse Baricako