Book cover

Anvisning P10

Etterforankring av skallurvegg og murte forblendinger


Forfattere: Finn E. Madsø, Knut Ivar Edvardsen

Sider: 12 (Illustrert)

Utgivelsesår: 1999

ISBN:

Murkatalogen
Ansvarlig for denne anvisningen er sivilingeniør Finn E. Madsø, Mur-Sentret i samarbeid med sivilingeniør Knut Ivar Edvardsen, Norges byggforskningsinstitutt 

Author

Knut Ivar Edvardsen

Knut Ivar Edvardsen er sertifiseringsleder ved SINTEF Byggforsk.