Book cover

Anvisning P7

Grunnmurer


Forfattere: John Christian Forester

Sider: 36 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2005

ISBN:

Murkatalogen
Denne anvisning er revidert ved Mur-Sentret av siviling. John Christian Forester.
Tegninger og illustrasjoner er utarbeidet av ing. Ole Jacob Røysland.
Layout ved ing. Mari Flaata og Håkon Arnesen Trykkeri AS.