Book cover

Anvisning P3

Murverkstilbehør


Forfattere: Hilde Balke

Sider: 28 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2004

ISBN:

Murkatalogen
Anvisningen er revidert av sivilingeniør Hilde Balke, Mur-Sentret, i samarbeid med Asbjørn Ingeberg, BI-Produkter AS og Arild Levernes, Einar Stange AS.