Book cover

Tak med kaldt loft


Forfattere: Sivert Uvsløkk

Sider: 68 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2005

ISBN: 82-536-0902-7

Denne prosjektrapporten omhandler fukt og temperaturforhold på kalde loft med spesiell vekt på en ny variant: Kaldt, ikke luftet loft. Det kalde, uluftede loftet har ingen spalteåpninger fra friluft og inn til selve loftsrommet. Slike spalteåpninger ved raftutstikket er en mulig brannspredningsvei og kan derfor være uforenlig med krav til brannsikkerhet i bygninger med flere boenheter som for eksempel rekkehus. I stedet kan nødvendig lufting, for å transportere bort fukt fra takkonstruksjonen og for å hindre snøsmelting, oppnås ved at all lufting skjer gjennom luftspalten mellom undertaket og taktekningen. Løsningen betinger at undertaket er dampåpent slik at fukt fra loftet kan tørke ut ved diffusjon gjennom undertaket og opp til luftspalten under taktekningen for videre transport ut av taket ved luftstrømning gjennom denne spalten.