Book cover

Anvisning P2

Murte forblendinger


Forfattere: Geir Wold-Hansen

Sider: 44 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2005

ISBN:

Murkatalogen 
Anvisningen er revidert ved Mur-Sentret av siviling. Geir Wold-Hansen.
Tegninger og illustrasjoner er utarbeidet av ing. Ole Jacob Røysland.
Layout ved ing. Mari Flaata.