Book cover

Anvisning P1

Skallmurvegger og diafragmavegger


Forfattere: Harald Yggeseth

Sider: 36 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2006

ISBN:

Murkatalogen 
Ansvarlig for revisjonen har vært Harald Yggeseth. Tegningsansvarlig har vært ingeniør Ole Jacob Røysland og sivilingeniør Harald Yggeseth.
Nye tabeller er utarbeidet av Sivilingeniør Geir Wold-Hansen og dr.ing Tharcisse Baricako