Book cover

Anvisning M5

Puss og maling. Materialegenskaper og anvendelse. Beskrivelsestekster etter NS 3420-N5, 3. utgave 1999


Forfattere: Hilde Balke

Sider: 39 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2002

ISBN:

Murkatalogen 
Anvisningen er utarbeidet av sivilingeniør Hilde Balke, Mur-sentret.
Følgende har bidratt med produktinformasjon og forslag til beskrivelser:
Magnus Freberg, SST - Surface Treatment System AS
Toril Tofte, Mursto as
Øyvind Buset, Optiroc as
Tove Narvestad, Optiroc as
Age Eidsæther, Trondheim Mørtelverk AS