Book cover

Vannbåren tak- og golvvarme

Laboratoriemålinger


Forfattere: Bjørn-Roar Krog, Per Gundersen

Sider: 37 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2006

ISBN: 82-536-0903-5

Rapporten presenterer resultater fra et forskningsprosjekt ved Byggforsk knyttet til vannbåren lavtemperatur varmeanlegg i bygninger. Prosjektet finansieres av midler fra Strategisk instituttprogram (SIP) Miljøriktig energibruk (2000-2004) og forskningsprosjektet "Utvikling av varmeanlegg i moderne boliger".