Book cover

Bolig- og oppfølgingstjenester i bosituasjonen for psykisk vanskeligstilte


Forfattere: Arne Holm

Sider: 69

Utgivelsesår: 2006

ISBN: 82-536-0904-3

Opptrappingsplanen for psykiatri innebærer et stort ansvar for kommunene når det gjelder å følge opp personer med psykiske vansker lokalt. I denne rapporten ser vi nærmere på hvilke føringer som ligger i Opptrappingsplanen i forhold til bolig og booppfølging og kommunenes iverksetting av dette: nærmere bestemt iverksetting av Opptrappingsplanens intensjoner i forhold til bolig og oppfølgingstjenester i bosituasjonen i fire utvalgte kommuner, Nedre Eiker, Nesodden, Trondheim og Bergen.