Book cover

Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender

Rapporten sammenfatter en kartlegging av industrialisert byggeprosess internasjonalt og nasjonalt, og gir noen framtidsperspektiver.


Forfattere: Anita Moum, Halvard Høilund-Kaupang, Nils Olsson, Martin Bredeli

Sider: 42 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2017

ISBN: 978-82-536-1559-2

Denne rapporten  viser hva som rører seg i dag på feltet industrialisert byggeprosess, og "ser inn i krystallkulen":
• kompetanseutvikling og læring fra andre bransjer blir viktig – Lean, skreddersøm og ETO er noen stikkord
• stort potensial for automatisering, med fleksibel produksjon og geografisk nærhet til markedet
• fra off-site til on-site bygging, med 3 D-printing og "flying factories"
• mer kundetilpasning, skreddersøm og variasjon
• fra komponentbaserte til sømløse produkter
 
Rapporten er utarbeidet av forskere ved SINTEF Byggforsk, NTNU og Raufoss Manufacturing. Arbeidet har vært en aktivitet innenfor nettverket Bygdin – Bygge- og anleggsnæringens industrialiseringsarena.