Book cover

Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) – samlerapport

Målet med prosjektet Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) har vært å øke kunnskapen om boliger på passivhusnivå og nesten nullenerginivå. Rapporten presenterer resultater fra evaluering av 64 passivhus og ti TEK10-boliger. Undersøkelsen bygger på omfattende instrumentering og måling, samt intervjuer med beboerne.


Forfattere: Judith Thomsen, Lars Gullbrekken, Steinar Grynning, Jonas Holme

Sider: 147 (Illustrert)

Utgivelsesår: 217

ISBN: 978-82-536-1543-1