Book cover

Energirådgivning for boligeiere. Evaluering av energirådgivningstjenesten i Asker og naboeffekten av oppgradering

Målet med prosjektet har vært å utvikle kunnskap om energirådgivning og naboeffekten av oppgraderingstiltak. Hvordan sprer holdninger og tiltak seg gjennom sosiale prosesser?


Forfattere: Åshild L. Hauge, Åsne Lund Godbolt, Karine Denizou

Sider: 59 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2017

ISBN: 978-82-536-1547-9

Resultatene viste at gratis energirådgivning for beboere i kommunen er et godt tilbud som blir benyttet av befolkningen (100−150 besøk i året i Asker). Boligeierne verdsatte hjemmebesøk fra en energirådgiver som ga nøytrale råd om oppgradering, og som ikke tjente penger på boligeiernes valg. Omtrent halvparten av informantene har utført tiltak som ble foreslått, ett til to år etter råd­givningen. Hvis energirådgivningstjenesten tilbys og synliggjøres i grupper (ansatte i bedrifter, lag og foreninger), vil man i større grad kunne oppnå sosial spredning av miljøholdninger og inspi­rere til å utføre tiltak i boligen. I prosjektet er det også utviklet en nettbasert kalkulator for årskostnader for oppvarmingsløsninger: http://www.energismart.no/oppvarming/.